RS Sjøredningsskolen

RS Sjøredningsskolen leverer kurs og opplæring rettet mot skip og offshore, landbasert industri, næringsliv og fritidsbåtmarkedet.